Deze module is geschikt voor alle medisch professionals die mogelijkerwijs in aanraking komen met vitaal bedreigde patiënten. Het is van groot belang om de vitaal bedreigde patiënt tijdig te herkenning zodat een gestructureerd beleid kan worden ingezet om verdere achteruitgang van de patiënt te voorkomen. In het kader van de VMS thema’s wordt de student in deze module geschoold in de vroege herkenning van de vitaal bedreigde patiënt en de signalen die het inschakelen van het Spoed Interventie Team vereisen.