In de module ‘VBH Suprapubische katheter’ wordt een korte introductie gegeven over algemene blaaskatheterisatie. Hierna wordt dieper ingegaan op de suprapubische katheter. Hierbij worden het verzorgen, verwisselen en het verwijderen van een suprapubische katheter uitvoerig besproken. Het verzorgen van de katheter wordt nog extra toegelicht aan de hand van videomateriaal. Na het doorlopen van deze module heeft de student voldoende theoretische kennis om deze voorbehouden handeling zelfstandig uit te kunnen voeren.