Het plaatsen van een centraal veneuze lijn is een medisch voorbehouden handeling waarbij een katheter wordt ingebracht in de overgang van de vena cava en het rechter atrium. Hierlangs kan bijvoorbeeld medicatie of totale parenterale voeding worden toegediend. Er dient een gegronde indicatie aanwezig te zijn voor het plaatsen van een centraal veneuze lijn. ExpertCollege biedt een klinische doelgerichte e-learning waarmee de student binnen korte tijd de benodigde kennis vergaart over het veilig omgaan met een centraal veneuze katheter en de intraveneuze toediening van medicatie.