Ga je werken als verpleegkundige op een IC afdeling en kom je met patiënten in aanraking die bewezen besmet zijn met het coronavirus? Volg dan de e-learning in dit leerpad.

Nierfalen kan ernstige gevolgen hebben voor de betrokkene. In deze module leert de cursist de oorzaken, symptomen en medicamenteuze en niet-medicamenteuze behandeling van zowel acuut als chronisch nierfalen. De eventuele complicaties van acuut en chronisch nierfalen komen ook aan bod. Ten slotte wordt aandacht besteed aan niervervangende therapie in de vorm van hemodialyse, hemofiltratie en peritoneaaldialyse. De indicaties, contra-indicaties en complicaties van de niervervangende therapieën worden ook besproken, waardoor de cursist leert hoe en wanneer hij moet handelen.