De afname van bloed en bloedkweken is een voorbehouden handeling die gepaard kan gaan met belangrijke risico’s voor zowel de patiënt als de zorgverlener. Fouten bij de bloedafname en bloedkweken kunnen zorgen voor verkeerde diagnosen en leiden tot verkeerde behandelbeslissingen. Bovendien kan onzorgvuldig handelen de aanleiding vormen voor een prikaccident. ExpertCollege biedt de student met behulp van de module ‘Bloedafname en Bloedkweken’ de benodigde kennis om deze medische voorbehouden handeling veilig en adequaat uit te kunnen voeren.

Doelgroepen:

HBO-V, Physician assistants, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundige