Voorbehouden handelingen zijn medische handelingen die onaanvaardbare risico’s voor de gezondheid van een cliënt met zich meebrengen als ze door een ondeskundige worden uitgevoerd. Het afnemen van bloed is zo’n voorbehouden handeling. In deze module worden de indicaties en het doel van het afnemen van bloedkweken besproken. De benodigdheden en de procedure rondom bloedafname en het afnemen van bloedkweken worden behandeld. Ook krijgt de cursist informatie over mogelijke problemen bij bloedafname.

Doelgroepen:

HBO-V, MBO-V studenten, Verpleegkundigen, Verzorgenden