Sociale hygiëne betekent dat men met elkaar, en met elkaars geestelijke en lichamelijke gezondheid, rekening houdt en hier respect voor heeft. Het betekent ook dat een horecaondernemer moet zorgen dat de gezondheid van zijn gasten niet in het geding komt, door bijvoorbeeld te zorgen voor een goede voedselhygiëne en regels en wetgeving omtrent alcohol, drugs en kansspelen na te leven. Omdat men ook in de zorg met gastvrijheid, alcohol-, drugs- en gokgedrag en -verslaving te maken krijgt is het relevant voor zorgprofessionals kennis te nemen van problemen en regulering betreffende sociale hygiëne.

Doelgroepen:

HBO-V, MBO-V studenten, Verpleegkundigen, Verzorgenden