Vanwege verschuivingen in de zorg door een toename in vraag naar zorg, zal de zorg beter en efficiënter georganiseerd moeten worden. Om deze reden is het begrip ‘positieve gezondheid’ in het leven geroepen. Positieve gezondheid leidt tot een meer persoonsgerichte zorg en draagt op deze manier bij aan het verbeteren van de zorg. In deze module wordt uiteengezet wat positieve gezondheid is en wat hier de voor- en nadelen van zijn.

Doelgroepen:

HBO-V, MBO-V studenten, Verpleegkundigen, Verzorgenden