Niet alleen het plaatsen van een PEG-sonde, maar ook het wisselen van een PEG-sonde vergt een duidelijk stappenplan. In deze module wordt dit stappenplan toegelicht. Ten eerste wordt achtergrondinformatie over de PEG-sonde gegeven. Hierna volgt het stappenplan voor het wisselen van de PEG-sonde. Tot slot worden enkele aandachtpunten genoemd die belangrijk zijn bij de wissel.

Doelgroepen:

HBO-V, MBO-V studenten, Verpleegkundigen, Verzorgenden