Hypodermoclyse is de subcutane toediening van vocht. Voor deze toedieningswijze kan worden gekozen bij een vochttekort in de thuissituatie gezien de handeling minder expertise vereist dan bijvoorbeeld intraveneuze toediening. Daarnaast wordt hypodermoclyse toegepast in de palliatieve fase. In de praktijk zal de canule worden ingebracht door de verpleegkundige. Het is voor verpleegkundigen daarom van belang deze praktische vaardigheid te beheersen.

Doelgroepen:

HBO-V, MBO-V studenten, Verpleegkundigen, Verzorgenden