Naar schatting zijn er 100.000-150.000 mensen met hartfalen in Nederland, dit zijn voornamelijk oudere mensen. De verwachting is dat het aantal mensen met hartfalen alleen nog maar zal toenemen. Gezien de grote omvang van dit probleem is het goed om te weten wat hartfalen precies inhoudt. Deze module neemt je mee door de anatomie en fysiologie van het hart en de bloedsomloop. Hierna worden de vormen van hartfalen uitgelegd met de bijbehorende oorzaken en gevolgen. Tot slot wordt er dieper in gegaan op onderzoek en behandeling van hartfalen en belangrijke leefregels die patiënten met hartfalen worden opgelegd.

Doelgroepen:

HBO-V, MBO-V studenten, Verpleegkundigen, Verzorgenden