Sinds 2013 zijn zorgverleners verplicht gebruik te maken van een meldcode wanneer kindermishandeling en/of huiselijk geweld wordt gesignaleerd. De meldcode Huiselijk geweld en kindermishandeling wordt hiervoor gebruikt. Deze meldcode is ook geldig binnen het onderwijs, jeugdhulp, justitie, de kinderopvang en bij maatschappelijk ondersteuning. Met deze meldcode wordt gepoogd mishandeling eerder op te merken en zoveel mogelijk tegen te houden.

Doelgroepen:

Artsen, Verpleegkundigen, Verzorgenden