Deze module gaat over verschillende gesprektechnieken die kunnen worden ingezet door zorgverleners. Enkele voorbeelden van onderwerpen die aan bod komen zijn de SBAR-methode, motiverende gespreksvoering, de-escalerend communiceren en totale communicatie. Daarnaast worden intervisie en reflecteren besproken. Van elke techniek worden een beschrijving, het doel of nut en wat aandachtspunten gegeven.

Doelgroepen:

Artsen, Geneeskundestudenten, HBO-V studenten, MBO-V studenten, Physician assistants, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen, Verzorgenden