De module `Geriatrische Revalidatie` geeft de student een goed beeld van de geriatrische revalidatiezorg. Er wordt besproken wat geriatrische revalidatie inhoudt, hoe het traject dat cliënten doorlopen eruit ziet en wat het doel van de revalidatie is. Verder wordt een aantal ziektebeelden dat veel voorkomt in geriatrische revalidatie toegelicht. De module wordt afgesloten met uitleg over de verschillende hulpmiddelen die cliënten zullen gebruiken.

Doelgroepen:

HBO-V, MBO-V studenten, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen, Verzorgenden