Gehoor- en visusproblemen komen veel voor en hebben vaak grote gevolgen voor de betrokkene. In deze module komt de anatomische en fysiologische basiskennis van het oor en het oog aan bod. Bovendien geeft het praktische aanwijzingen voor de ondersteuning en verzorging van patiënten met gehoor- en/of visusproblemen.

Doelgroepen:

HBO-V, MBO-V studenten, Verpleegkundigen, Verzorgenden