In deze module leert de student over niet aangeboren hersenletsel (NAH). Om het ziektebeeld goed te kunnen begrijpen, wordt ingegaan op de anatomie en de functies van de hersenen. Tevens komen de oorzaken en gevolgen van niet aangeboren hersenletsel aan bod. In deze module wordt in het bijzonder aandacht besteed aan gedragsveranderingen die kunnen optreden bij NAH en worden handvatten gegeven voor de verzorging van en omgang met zorgvragers met niet aangeboren hersenletsel. Op deze manier vormt de module een goede basis voor de praktijk.

Doelgroepen:

HBO-V, MBO-V studenten, Verpleegkundigen, Verzorgenden