Deze module geeft de student een uitleg van de financiering van thuiszorg in Nederland. De indicaties en de inhoud van thuiszorg komt aan bod. Hierna leert de student over het Centrum Indicatiestelling Zorg (CIZ). In het tweede deel van de module worden wetten besproken waarvandaan thuiszorg geregeld is. Hierbij worden de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Wet langdurige zorg (Wlz), de Jeugdzorg en de Zorgverzekeringswet besproken. Deze module geeft een duidelijk en beknopt overzicht van hoe de thuiszorg gefinancierd en vastgelegd is in Nederland.

Doelgroepen:

Verpleegkundigen, Verzorgenden