Deze module gaat over de ethiek in de gezondheidszorg. Er worden normen en waarden besproken, maar ook de juridische zaken die hiermee samenhangen, zoals het tuchtrecht en het beroepsgeheim. Ook worden adviezen gegeven op het gebied van privacy, therapietrouw, objectiviteit en wat een zorgverlener kan ondernemen bij een lastige ethische casus.

Doelgroepen:

Geneeskundestudenten, HBO-V studenten, MBO-V studenten, Physician assistants, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen, Verzorgenden