Als een slachtoffer betrokken is bij een ongeval of door een andere oorzaak letsel heeft opgelopen, is het belangrijk dat de vitale functies als eerst gecontroleerd worden. In deze module worden de eerste hulpverlening, materialen die hierbij behoren en het soort ongelukken waar hulp aan moet worden verleend besproken. Ook wordt uitleg gegeven over de ABCD-methode. Tot slot worden een flink aantal ziektebeelden en wonden besproken.

Doelgroepen:

HBO-V, MBO-V studenten, Verpleegkundigen, Verzorgenden