Onder E-health verstaan we het gebruik van digitale toepassingen in de zorg. Denk bij deze toepassingen bijvoorbeeld aan online zelftests en elektronische patiëntendossiers, maar ook aan interactieve internetcommunicatie via social media. Domotica is een onderdeel van E-health. Hiermee wordt alle technologie bedoeld, die het wonen en leven gemakkelijker en/of veiliger maken. E-health betekent verandering voor patiënten, maar ook voor zorgverleners. Deze cursus geeft kennis over de verschillende toepassingen van E-health. Daarnaast worden de voor- en nadelen besproken.

Doelgroepen:

Artsen, Verpleegkundig specialisten, Verpleegkundigen, Verzorgenden