Bij mensen met suikerziekte is niet alleen de suikerwaarde verstoord. Het lichaam krijgt te maken met korte- en langetermijngevolgen van deze ziekte. Problemen met de ogen, de nieren, wonden en infecties vereisen specifieke aandacht van de zorgprofessional. In deze module wordt op een boeiende en praktijkgerichte wijze kennisgemaakt met de fysiologische achtergronden en de aandachtspunten bij de herkenning, behandeling en begeleiding van cliënten met type 1 en type 2 diabetes.
Doelgroepen:

HBO-V, MBO-V studenten, Verpleegkundigen, Verzorgenden