Cliënten met een delier zijn tijdelijk verward als gevolg van een lichamelijke aandoening. Een delier komt vooral voor bij oudere cliënten waardoor het ziektebeeld vaak wordt gezien in verpleeghuizen, verzorgingshuizen en de thuiszorg. Deze interactieve module behandelt de herkenning en behandeling van de delirante patiënt en traint de cursist in het voorkomen van een delirante patiënt.

Doelgroepen:

HBO-V, MBO-V studenten, Verpleegkundigen, Verzorgenden