Het voorkomen en herkennen van decubitus zijn zeer belangrijke pijlers in richtlijnen over decubitus. In deze module wordt ingegaan op de preventie, herkenning en behandeling van decubitus in zorginstellingen in Nederland. De risicofactoren en preventieve maatregelen komen uitgebreid aan bod. Daarnaast wordt de classificatie van decubitus behandeld.

Doelgroepen:

HBO-V, MBO-V studenten, Verpleegkundigen, Verzorgenden