Als verpleegkundige bestaat een groot deel van je werk uit communiceren. Goed communiceren is dus erg belangrijk. In de cursus ‘communiceren in de zorg’ wordt allereerst de achtergrond van communicatie uitgelegd. Hierin staat vermeld wat communicatie precies inhoudt, welke onderliggende processen er tijdens communiceren plaatsvinden en welke valkuilen er zijn. Vervolgens worden aspecten van het voeren van een goed gesprek toegelicht, zoals actief luisteren, samenvatten, vragen stellen en feedback geven. Tenslotte worden er aanknopingspunten gegeven hoe je als medisch professional in lastige situaties (zoals een slechtnieuwsgesprek) succesvol kunt communiceren.

Doelgroepen:

HBO-V, MBO-V studenten, Verpleegkundigen, Verzorgenden