Het plaatsen van een centraal veneuze lijn is een handeling waarbij een slangetje wordt ingebracht in de overgang van de vena cava en het rechter atrium. Hierlangs kan bijvoorbeeld medicatie of totale parenterale voeding worden toegediend. Met behulp van deze e-learning kan binnen korte tijd de benodigde kennis vergaart worden over het veilig omgaan met een centraal veneuze katheter en de intraveneuze toediening van medicatie. Deze module is ontwikkeld volgens de Vilans-KICK protocollen.

Doelgroepen:

HBO-V, MBO-V studenten, Verpleegkundigen, Verzorgenden