Het cerebrovasculair accident is een verstoring van de doorbloeding van de hersenen die acuut optreedt. In deze e-learning worden de ontstaanswijze, het herkennen en de behandeling van een CVA besproken. Daarnaast wordt dieper ingegaan op de lichamelijke, emotionele, cognitieve, communicatieve en gedragsproblemen bij een CVA-patiënt en worden adviezen gegeven over hoe u hier als medewerker in de zorg mee om moet gaan. Ook wordt aandacht geschonken aan de gevolgen voor naasten en mantelzorgers van een CVA-patiënt.

Doelgroepen:

HBO-V, MBO-V studenten, Verpleegkundigen, Verzorgenden