Probeer je eens in te denken dat je wil inademen maar het gevoel hebt dat je longen al ‘vol’ zijn. Dit is het gevoel dat veel cliënten met COPD hebben. Gelukkig kan er veel gedaan worden om de symptomen van deze aandoening te verzachten. Leefregels, medicijnen en begeleiding bij het stoppen met roken zijn de kernpunten. De module neemt je mee, via de bouw en functie van de luchtwegen, naar de medicamenteuze- en niet-medicamenteuze begeleiding van cliënten met COPD

Doelgroepen:

HBO-V, MBO-V studenten, Verpleegkundigen, Verzorgenden