Een werkbegeleider ondersteunt de ontwikkeling van een student in de praktijk. De werkbegeleider functioneert hierbij als opleider, begeleider en beoordelaar. In deze module worden de verschillende rollen en taken van de werkbegeleider besproken. Ook achtergrondinformatie over een aantal leermodellen, zoals de leercyclus van Kolb en het leermodel van Prochaska en DiClemente, en methodes voor het opstellen van leerdoelen (WISH en SMART) worden behandeld. Tot slot leert deze module u ook communicatievaardigheden zoals feedback geven, reflectie, motiveren, beoordelen en coachen.

Doelgroepen:

HBO-V, MBO-V studenten, Verpleegkundigen