Ga je werken als verpleegkundige op een IC afdeling en kom je met patiënten in aanraking die bewezen besmet zijn met het coronavirus? Volg dan de e-learning in dit leerpad.

Isolatie heeft als doel het voorkómen van besmetting. Het kan worden toegepast bij cliënten met een besmettelijke ziekte of een (potentieel) pathogeen of resistent micro-organisme. Door middel van isolatie worden medecliënten, maar ook zorgmedewerkers en bezoekers beschermt. Soms moet een cliënt geïsoleerd worden vanwege een verhoogde kwetsbaarheid op een infectie. Ook hier spreken we van (omgekeerde) isolatie. In deze cursus worden de voorwaarden voor isolatie besproken, daarnaast worden er verschillende isolatiemaatregelen uitgelicht en wordt de meldingsplicht infectieziekten uitgelegd.