Vanwege de vergrijzing neemt het aandeel ouderen in de bevolking toe. De gezondheid van een oudere gaat achteruit, met als gevolg een toename van de zorgbehoefte. Het resultaat hiervan kan inschakelen van thuiszorg of opname in een verpleeghuis zijn. Ouderen worden kwetsbaar als gevolg van veroudering en het hebben van aandoeningen en lichamelijke beperkingen. In deze module wordt aandacht besteed aan problemen of complicaties die bij een kwetsbare oudere kunnen optreden, namelijk: een delier, vallen, ondervoeding, decubitus en fysieke beperkingen. Er is bovendien aandacht voor screening op de bovengenoemde complicaties.

Doelgroepen:

HBO-V, MBO-V studenten, Verpleegkundigen, Verzorgenden