Het meten van bloedglucosewaarden bij mensen met diabetes mellitus kan worden gezien als een belangrijk onderdeel van een effectieve diabetesbehandeling. Bij diabetes mellitus is de bloedglucoseconcentratie afwijkend. In deze module wordt uitleg gegeven over de indicaties voor het meten van bloedglucosewaarden, er wordt uitleg gegeven over de veiligheid en de voorbereiding. Ook de meting zelf en de interpretatie van de waarde komen aan bod.

Doelgroepen:

HBO-V, MBO-V studenten, Verpleegkundigen, Verzorgenden