Bij agressie wordt vaak gedacht aan fysieke (lichamelijke) agressie zoals slaan en schoppen. Agressie is echter een breed begrip waaronder alle vormen van ongewenst gedrag vallen waardoor iemand zich onprettig, onveilig of bedreigd voelt. In deze module komen de verschillende vormen, uitingen en oorzaken van agressie aan bod. Ook krijgt de cursist tips over het omgaan met agressie en wordt de multidisciplinaire aanpak van agressie besproken.

Doelgroepen:

HBO-V, MBO-V studenten, Verpleegkundigen, Verzorgenden