De modules zijn geschikt voor alle medische professionals die te maken kunnen krijgen met een reanimatie van volwassenen en/of kinderen in het ziekenhuis. De richtlijnen conform de Nederlandse Reanimatieraad worden stap voor stap doorlopen aan de hand van opgaven, een interactieve casus en interactieve 3D simulaties. Dit is een Nederlandstalige e-learning gebaseerd op de richtlijn van de Nederlandse Reanimatieraad (NRR) uit 2015.

De Lifepak15 wordt gebruikt als monitor of als defibrillator. 

De Philips Heartstart XL defibrillator wordt gebruikt voor defibrillatie, cardioversie, pacing en cardiale bewaking. Het is een compact apparaat waardoor het gemakkelijk vervoerd kan worden naar plaatsen waar cardiale zorg nodig is.