Het signaleren van veranderingen in de gezondheidssituatie van een zorgvrager meteen fysieke of mentale beperking is van belang. Deze signalen kunnen namelijk een aanwijzing zijn voor lichamelijke problemen, die de zorgvrager niet altijd zelf kan opmerken en oplossen. 

Ga je werken als verpleegkundige op een IC afdeling en kom je met patiënten in aanraking die bewezen besmet zijn met het coronavirus? Volg dan de e-learning in dit leerpad.

 


Een goede leefstijl is voor iedereen belangrijk, dus 00k voor mensen met een verstandelijke beperking. Een goede leefstijl is niet alleen bevorderend voor de lichamelijke gezondheid.

Ga je werken als verpleegkundige op een IC afdeling en kom je met patiënten in aanraking die bewezen besmet zijn met het coronavirus? Volg dan de e-learning in dit leerpad.

Vanwege de vergrijzing neemt het aandeel ouderen in de bevolking toe. De gezondheid van een oudere gaat achteruit, met als gevolg een toename van de zorgbehoefte. Het resultaat hiervan kan inschakelen van thuiszorg of opname in een verpleeghuis zijn. Ouderen worden kwetsbaar als gevolg van veroudering en het hebben van aandoeningen en lichamelijke beperkingen. In deze module wordt aandacht besteed aan problemen of complicaties die bij een kwetsbare oudere kunnen optreden, namelijk: een delier, vallen, ondervoeding, decubitus en fysieke beperkingen. Er is bovendien aandacht voor screening op de bovengenoemde complicaties.


Deze module omschrijft wat familieparticipatie inhoudt en het belang ervan. Familieparticipatie omvat alle zorg van naasten uit de omgeving van de patiënt. Deze definitie wordt uitgelegd. Daarnaast worden in deze module verschillende voorbeelden van familieparticipatie gegeven en wordt beschreven hoe familieparticipatie te bevorderen. Het verschil tussen familieparticipatie en mantelzorg komt ook aan bod. Deze module biedt goede en praktische handvaten om naasten te betrekken bij de zorg voor een patiënt door middel van familieparticipatie.